joi, februarie 22, 2024
-1.5 C
Craiova

Ramnicu Valcea – Apavil cauta electricieni

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

8 posturi de electrician:

–       2 posturi  la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan;

–       2 posturi la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea;

–       2 posturi la Sectorul Băbeni

–       1 post la Sectorul Olăneşti

–       1 post la Sectorul Captare Tratare şi Aducţiune Brădişor Rm. Vâlcea,

    Cheia – Rm. Vâlcea.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale

 1. a)Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)Pentru posturile din Rm. Vâlcea candidaţii să aibă domiciliu stabil în Rm. Vâlcea sau zonele limitrofe, pentru posturile de la Valea lui Stan candidaţii să aibă domiciliu în orasul Brezoi sau zonele limitrofe; pentru posturile de la Sectorul Băbeni candidaţii să aibă domiciliu în orasul Băbeni sau zonele limitrofe, pentru postul de la Sectorul Olăneşti candidaţii să aibă domiciliu în orasul Olăneşti sau zonele limitrofe ;

Condiţii specifice

–          Studii medii – scoală profesională sau liceu cu profil electric cu diplomă de bacalaureat;

–          Certificat de calificare profesională – în domeniu;

–          Permis de conducere categoria B;

–          Autorizare ANRE grad II B;

            Sau

–          Să îndeplinească condiţiile de calificare profesională acceptabile pentru obţinerea în perioada de 6 luni a autorizării ANRE (conform Ordinului 11/2013 ANRE);

          Pentru verificarea încadrării în condiţiile de calificare profesională acceptabile pentru obţinerea autorizării  ANRE (conform Ordinului 11/2013 ANRE) sunt obligatorii următoarele documente:

 1. copie după actele şi diplomele de studii;
 2. copia integrală a carnetului de muncă

Dosarul de Concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări si copie după carnetul de muncă;
 4. d)cazierul judiciar;
 5. e)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 6. f)curriculum vitae, model European;
 7. g)Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

            Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

–          selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 29.01.2018 ora 1500;

–          proba scrisă va avea loc în data de 05.02.2018, ora 0900;

–          interviul si proba practica va avea loc în data de 05.02.2018, ora 1200.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 26.01.2018 ora 1200, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în   probă scrisă, interviu şi  probă practică şi se va desfăşura         la Sectorul Staţie Epurare Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr.23, Rm. Vâlcea.

            Tematica si bibliografie

            Tematica

Domeniul tematic Electrotehnică:

       Manualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate;

Domeniul tematic Legislatie:

       Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.

       Reglementările ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina    de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

Domeniul tematic Norme tehnice:

       Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de        INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

       Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de   Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8, sector 3, telefon 021-346.27.69. 021-346.27.04.

            Bibliografie

 1. Legea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012
 2. Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21.03.2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116 din 20.12.2016 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 05.01.2017
 3. Normativ I-7/2011, Ordin MDRT

Calendarul concursului:

26.01.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
29.01.2018ora 1500 selecţia dosarelor de concurs si afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
30.01.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
31.01.2018 ora 1500 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
05.02.2018 ora 0900 proba scrisă
05.02.2018 ora 1200 interviul şi proba practică
06.02.2018 ora 0900 afişarea rezultatelor
07.02.2018 ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
09.02.2018 ora 1000 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

Program de lucru:luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300,

Ultimele stiri

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, despre candidatura Gabrielei Firea: „Suntem în niște negocieri”

Liderii partidelor care formează coaliția de guvernare au anunțat, miercuri, 21 februarie 2024, că s-au înțeles pentru comasarea alegerilor,...

Mai multe articole din aceeasi categorie

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner