luni, iunie 21, 2021
22.8 C
Craiova

Calendarul relaxării măsurilor restrictive în mai, iunie, iulie și august

Guvernul a adoptat o serie de măsuri de relaxare a restricțiilor impuse de pandemie, aplicabile în această lună și pe tot parcursul verii, în lunile mai, iunie, iulie și august.

Măsurile de relaxare vizează, de la caz la caz, și doar în anumite condiții, eliminarea a numeroase interdicții (portul măștii, deplasarea pe timpul nopții, prelungirea programului de lucru al operatorilor economici, organizarea de nunți, botezuri, parastase, redeschiderea piscinelor interioare, activități sportive în interior și exterior și multe altele).

Guvernul a mai stabilit și că, în cazul pacienților cronici care au fost vaccinați cu ambele doze, după un interval de 10 zile de la rapel, intervențiile chirurgicale să nu fie condiționate de prezentarea unui test PCR negativ. Dacă unitatea medicală totuși decide să ceară un test PCR negativ, contravaloarea acesteia să fie achitată de unitate.

Măsuri aplicabile până în 31 mai 2021

Din această săptămână și până la sfârșitul lunii mai, dacă la nivel național se atinge ținta de vaccinare pentru luna în curs sunt avute în vedere următoarele măsuri:

 • activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participareaa cel mult 500 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și  respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • portul măștii de protecție în spațiile deschise numai în stațiile pentru transportul în comun, piețe, târguri și zonele în care sunt desfășurate mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, sau alte tipuri de întruniri, pe perioada desfășurării acestora, precum și  alte zone cu potențial de aglomerare.
 • eliminarea interdicției de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în toate localitățile, precum și a restricțiilor privind programul operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.
 • organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului.
 • interdicția organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise până la data de 31.05.2021.
 • menținerea organizării şi desfăşurării activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
 • organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum  50 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor dinjudeț/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și  portul măștii de protecție
 • menținerea suspendării activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise, până la 31.05.2021.
 • menținerea interdicției de organizare și desfășurare a competițiilor sportive cu participarea publicului în spații închise, până la 31.05.2021.
 • menținerea suspendării activității operatorilor economici care gestionează piscine în spații închise, până la 31.05.2021.
 • permiterea desfășurării programului cu publicul, în intervalul orar 5,00-24,00, a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și /sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora.
 • menținerea interdicției de desfășurare a activității în cluburi și discoteci, până la 31.05.2021.
 • interdicția organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise până la data de 31.05.2021.
 • permiterea desfășurării activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este maimică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • desfășurarea activității operatorilor economici în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.

Măsuri aplicabile din iunie 2021

Începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o creștere accentuată a principalilor indicatori, se au în vedere următoarele măsuri:

 • activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000de locuitori.
 • menținerea portului măștii de protecție doar în următoarele spații deschise: piețe, târguri, stații pentru transportul în comun, alte zone cu potențial de aglomerare.
 • interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 8 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 • organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spaț
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise se realizează cu participarea a maxim 70 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilordin județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor până la data de 30.06.2021.
 • activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea publicului până la 70/% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu obligativitatea purtării măștii de protecț
 • organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțatedin fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 70 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare șiportul măștii de protecț
 • permiterea organizării de conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii de protecț
 • reluarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 • reluarea activității operatorilor economici care gestionează piscine în spații închise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • permiterea desfășurării programului cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • menținerea limitării gradului de ocupare aspațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică la cel mult 85% din capacitatea maximă a acestora.
 • permiterea desfășurării activității în baruri, cluburi și discoteci, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă aspațiului, cu condiția ca participanții să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 50de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate estemai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • permiterea desfășurării activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Măsuri aplicabile din 1 iulie 2021

Începând cu data de 01.07.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica o creștere accentuată a principalilor indicatori, vor fi aplicate următoarele măsuri:

 • activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • menținerea portului măștii de protecție doar în următoarele spații deschise: piețe, târguri, stații pentru transportul în comun, alte zone cu potențial de aglomerare.
 • interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 10 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 • organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise cu participarea a maxim 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • permiterea desfășurării activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • orgamnizarea de mitinguri şi demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, până la data de 01.08.2021, în condițiile prelungirii stării de alertă.
 • menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, până la data de 31.07.2021 în condițiile prelungirii stăriide alertă.
 • activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații închise cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu obligativitatea purtării măștii de protecț
 • organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțatedin fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii de protecț
 • permiterea organizării de conferințe înspații închise, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii de protecț
 • reluarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la70% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 • reluarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.
 • permiterea desfășurării programului cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • eliminarea limitării gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică.
 • permiterea desfășurării activității în baruri, cluburi și discoteci, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca persoanele să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 70 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • permiterea desfășurării activității cupublicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Măsuri aplicabile din 1 august 2021

Începând cu data de 01.08.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de vaccinare pentru luna în curs și evoluția situației epidemiologice nu va indica ocreștere accentuată a principalilor indicatori, se vor aplica următoarele măsuri:

 • activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 5.000 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană și respectarea măsurilor de protecție sanitară și cu condiția ca evenimentul să nu aibă o durată mai mare de 1 zi.
 • menținerea portului măștii de protecție doar în următoarele spații deschise: stații pentru transportul în comun și alte zone cu potențial de aglomerare, urmând a fi reanalizată necesitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile deschise.
 • interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 10 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 • organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații deschise să se realizeze cu participarea a maxim 150 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilordin județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • reevaluarea numărului maxim de persoane care pot participa la mitinguri şi demonstrații, în funcție de evoluția situației epidemiologice.
 • reanalizarea necesității portului măștii de protecție în toate spațiile închise.
 • organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii de protecț
 • permiterea organizării de conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 300 de persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și portul măștii de protecț
 • reluarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 • reluarea activității operatorilor economici care gestionează piscine în spații închise cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 • permiterea desfășurării activității în baruri, cluburi și discoteci, cu participarea publicului la capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca persoanele să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spații închise cu participarea a maxim 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate estemai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

 

Ultimele stiri

Horoscop, 22 IUNIE 2021. Ce îți rezervă astrele

Berbec Ziua va fi destul de agitată la serviciu, dar nici în plan personal lucrurile nu stau mai grozav. Poţi...

Mai multe articole din aceeasi categorie