Certasig a rămas fără autorizație de funcționare

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis retragerea autorizației de funcționare a societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA, ca urmare a faptului că societatea nu și-a restabilit în termenul prevăzut de lege nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital minim (MCR).

Totodată, Consiliul ASF a constatat starea de insolvență a societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA și a hotărât să inițieze demersurile legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului împotriva asigurătorului.

Clienții trebuie să ceară returnarea primelor de asigurare

Asigurătorul are obligația de a notifica asigurații atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunța contractele de asigurare încheiate cu Certasig, cât și cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor. Contractele care nu sunt denunțate rămân în vigoare până la data expirării.

Orice persoană care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului, după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data retragerii autorizației de funcționare și cea a denunțării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună la societatea de asigurare.

În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată privind deschiderea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA are obligația predării evidențelor complete ale dosarelor de daună, ale evidențelor tehnico – operative și contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguraților, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări.

Conform legislației în vigoare, protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător revine Fondului de Garantare a Asiguraților, în limita plafonului de 450.000 de lei pe asigurat.

Articole asemanatoare