miercuri, iunie 29, 2022
32.3 C
Craiova

CJ Olt aprobă azi înființarea pieței volante „Piața Producătorilor Olteni”

Consiliul Județean Olt are pe ordinea de zi a ședinței de azi și Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării, organizării și funcționării pieței volante „Piața Producătorilor Olteni” în municipiul Slatina.

Obiectivul avut în vedere de consilierii județeni este sprijinirea micilor producători agricoli persoane fizice și juridice din județul Olt pentru vânzarea directă a produselor obținute în fermele si gospodăriile propria. Pe de altă parte, se urmărește promovarea produselor agricole locale.

Piața volantă ”Piața Producătorilor Olteni” se organizează și funcționează în parcarea și pe aleea din incinta sediului Consiliului Județean Olt, pe latura de Est, pe o suprafață de aproximativ 532 mp., situată în municipiul Slatina, B-dul A. I. Cuza nr. 14, Jud. Olt.

În Piața volantă ”Piața Producătorilor Olteni” se comercializează produse agricole cultivate în județul Olt, astfel:

a) Fructe – cultivate în județul Olt;

b) Legume – cultivate în județul Olt

Piața volantă va cuprinde 20 de puncte de vânzare organizate sub forma a 20 de mese pliante și corturi de umbrire.

Vă prezentăm hotărârea CJ:

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ în Municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza nr. 14, județul Olt, precum și organizarea şi funcţionarea acesteia prin intermediul Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport și al Compartimentului administrativ-Biroul informatică și administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina, înscris în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul judetului Olt pe anul 2021, de la capitolul 51.02 ,,Autoritati executive si actiuni externe’’, subcapitolul 51.02.01 ,,Autoritati executive si legislative’’, paragraf 51.02.03.01,, Autoritati executive’’, titlul II,,Bunuri si servicii„ pentru organizarea și funcționarea pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni” .

Art. 4. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Olt și Asociația Tinerilor Fermieri din Județul Olt în vederea organizării și funcționării pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina, în forma înscrisă în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuterniceste Președintele Consiliului Județean Olt să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art. 4.

Art. 6. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, Compartimentului administrativ din cadrul Biroului Informatică și administrativ, Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt.

INIȚIATOR PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT Marius OPRESCU

Ultimele stiri

Florin Cîțu a demisionat de la conducerea Senatului

Florin Cîțu a demisionat în urmă cu scurt timp de la conducerea Senatului, au declarat pentru euroolteniainfo.com surse din...

Mai multe articole din aceeasi categorie