Companiile pot primi până la 800.000 de euro de la stat

Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar pentru a permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat, pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de COVID-19.

Împreună cu numeroase alte măsuri de sprijin pe care statele membre le pot utiliza în conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, cadrul temporar permite statelor membre să se asigure că întreprinderile de toate tipurile dispun în continuare de lichidități suficiente și să mențină continuitatea activității economice atât în timpul epidemiei de COVID-19, cât și după încheierea acesteia.

Garanții, granturi, avantaje fiscale, finanțări

Cadrul temporar pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de COVID-19, bazat pe articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă.

Pentru a remedia această situație, cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare:

  1. granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans:
  2. statele membre vor putea să instituie scheme care să permită acordarea unei finanțări de până la 800.000 euro unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia;
  3. garanții de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la bănci:
  4. statele membre vor fi în măsură să furnizeze garanții de stat pentru a se asigura că băncile continuă să acorde împrumuturi clienților care au nevoie de ele;
  5.  împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi:
  6. statele membre vor putea acorda întreprinderilor împrumuturi cu rate ale dobânzilor favorabile. Aceste împrumuturi pot ajuta întreprinderile să acopere nevoile imediate atât de capital circulant, cât și de investiții;
  7. garanții pentru băncile care direcționează ajutorul de stat către economia reală:

– unele state membre intenționează să se bazeze pe capacitățile de creditare existente ale băncilor și să le utilizeze drept canal de sprijin pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cadrul clarifică faptul că un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clienților băncilor, nu băncilor în sine, și oferă orientări cu privire la modul în care se poate asigura faptul că denaturarea concurenței dintre bănci este minimă.

e) asigurarea creditelor la export pe termen scurt:

– cadrul introduce o flexibilitate suplimentară cu privire la modul de a demonstra că anumite țări prezintă riscuri neasigurabile pe piața privată, permițând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Cadrul temporar include o serie de garanții. De exemplu, acesta corelează împrumuturile subvenționate sau garanțiile oferite întreprinderilor cu dimensiunea activității economice a acestora, prin luarea în considerare a masei salariale, a cifrei de afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum și cu utilizarea sprijinului public pentru capitalul circulant sau de investiții. Prin urmare, ajutorul ar trebui să sprijine întreprinderile să treacă de această criză și să pregătească o redresare sustenabilă.

Amânarea impozitelor, compensații pentru turism și comerț

Cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilitați aflate deja la dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul socio-economic al epidemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea impozitării sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat.

De asemenea, acestea pot acorda compensații întreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 și cauzate în mod direct de această. Acest lucru poate fi util pentru a sprijini sectoarele afectate în mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hotelieră și comerțul cu amănuntul.

Cadrul va fi în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securității juridice, Comisia va evalua, înainte de această dată, dacă durata trebuie extinsă.

Articole asemanatoare