vineri, iunie 14, 2024
24.2 C
Craiova

Cum pot obține firmele din HoReCa granturi de până la 800.000 euro?

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat ieri pe site-ul său procedura privind acordarea de sprijin nerambursabil de până la 800.000 euro pentru întreprinderile HoReCa afectate de pandemie.

Bugetul este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei, iar suma alocată pentru anul bugetar 2021 este 2.500.000.000 lei. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.

Beneficiari de ajutor de stat sunt:

 • structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate,
 • structuri/unități de alimentaţie și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României,
 • agenţii de turism licenţiate,
 • ghizii de turism atestaţi.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

 1. nu sunt întreprinderi în dificultate;
 2. nu depăşesc plafonul de 1.800.000 euro conform secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;
 3. nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 4. nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat;
 5. își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.

Procedura MEAT stabilește că se pot acorda granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor din domeniul HoReCa.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

 1. pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 2. pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;
 3. pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică.

Procedura de înscriere

Înscrierea, crearea de profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac online, folosind link-ul: http://www.granturi.imm.gov.ro.

Înscrierile se vor realiza în două etape distincte.

Etapa 1 este cea de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele întreprinderii eligibile.

Etapa 2 de înscriere este cea în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere și vor încărca declarații pe proprie răspundere:

 • declarație ajutor de stat,
 • declarație tip întreprindere,
 • formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate.

De asemenea vor încărca o serie de copii după:

 • certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare,
 • autorizația de funcționare sau certificatul de clasificare pentru structurile de alimentație publică,
 • autorizația sanitar- veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile,
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente,
 • atestat pentru ghizii turistici,
 • licență pentru agențiile de turism.

Plățile se vor efectua prin intermediul băncilor comerciale partenere în program sau prin ordonanțare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscal

Ministerul Economiei urmează să selecteze băncile comerciale partenere printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată. Procedura de acordare a sprijinului financiare nerambursabil pentru întreprinderile HoReCa se află în dezbatere publică. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Detalii privind procedura, pe http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica.

Ultimele stiri

Campioana europeană la tenis de masă, muză pentru iubitul handbalist!

Pentru a sărbători “Ziua mondială a fotografiei în natură”, multimpla campioană la tenis de masă, Andreea Dragoman, și-a pus...

Mai multe articole din aceeasi categorie