marți, august 9, 2022
30.6 C
Craiova

Drobeta Turnu Severin intră de azi în carantină

Începând de azi, municipiul Drobeta Turnu Severin și localitățile aparținătoare municipiului (Gura Văii și Schela) intră în carantină. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este de 9,94 la 1000 de locuitori. Decizia a fost luată de Comitetul pentru Situații de Urgență.

Astfel, se vor impune următoarele măsuri:

Se propune interzicerea intrării/ieşirii în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinți, prevăzute în prezenta hotărâre, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinți cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

Circulația şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată sau care se află din orice motiv în zona prevăzută la art. 1 alin. (3):

Pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei prevăzute la art. 1 alin. (3), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

d) deplasarea pentru asistenţă medicală/participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament/deplasarea în scopul donării de sânge;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole/ deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

h) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localităţi, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

i) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

j) deplasarea în vederea obţinerii de documente pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege (acte de stare civilă, certificat de înmatriculare, permise, paşapoarte etc.);

Pentru intervalul orar 20,00—5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

În/din zona prevăzută la art. 1 alin. (3) este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (3), precum şi aprovizionarea populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1 alin. (3), dar care desfăşoară activităţi economice sau lucrative în zona carantinată (economic, apărare şi ordine publică, securitate naţională, sanitar, sanitar-veterinar, situaţii de urgenţă, administraţie publică locală, asistenţă şi protecţie socială, juridic şi judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentaţie publică, comunicaţii şi transporturi);

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate şi desfăşoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/ afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă (urgenţe medicale);

g) deplasarea în vederea obţinerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, paşapoarte etc.);

h) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localităţi, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;

În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Măsurile prevăzute la art. 4 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

Măsurile prevăzute la art. 4 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dar care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

 

Ultimele stiri

Ministerul Sănătăţii: Peste 9.800 de cazuri noi de COVID-19; rata de infectare în Capitală – 9,62

Un număr de 9.864 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de...

Mai multe articole din aceeasi categorie