Estimări pesimiste: Scumpiri, șomaj și activități economice în scădere

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport privind tendinţele în evoluţia activităţii economice în perioada mai – iulie 2020. Analiza s-a bazat pe răspunsurile date către INS de managerii și administratorii firmelor din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul și servicii.

Potrivit documentului, pentru perioada iunie-iulie se remarcă următoarele tendințe generale:

  1. Relativă stabilitate a activității în construcții și comerțul cu amănuntul.
  2. Scădere a numărului de salariați în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii.
  3. Creștere a prețurilor în comerțul cu amănuntul.

Tendințele și estimările au fost realizate pe baza așa-numitului sold conjunctural procentual, obţinut ca diferenţă între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi al celor care au indicat varianta negativă.

Industrie prelucrătoare

În cadrul anchetei de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni scădere a volumului producţiei (-21%; în luna aprilie -70%).

Pentru activitatea de fabricare a echipamentelor electrice se va înregistra cea mai semnificativă scădere (-38%), în timp ce pentru activitatea de fabricare a produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului se va înregistra o creștere (+37%).

Activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice va înregistra o scădere (-13%), comparativ cu perioada precedentă în care se estima stabilitate (-4%).

Referitor la numărul de salariaţi se estimează o scădere, soldul conjunctural este de minus 26% pe total industrie prelucrătoare. Pentru preţurile produselor industriale se prognozează relativă stabilitate în următoarele trei luni (+4%).

Construcţii

Potrivit estimărilor, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a volumului producţiei (0%; în luna aprilie -57%). Managerii estimează scăderea numărului de salariaţi (-8%).

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează relativă stabilitate a acestora (+5%).

Comerţ cu amănuntul

În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni, tendinţă de relativă stabilitate a activităţii economice (+3%; în luna aprilie -58%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra relativă stabilitate (-4%).

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni scădere a numărului de salariaţi (-8%). Pentru următoarea perioadă, managerii societăţilor comerciale estimează creștere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (+22%).

Scăderi mari în turism și activități artistice

Conform estimărilor din luna mai 2020, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte scădere în următoarele trei luni (-29%; în luna aprilie -62%). Dintre activitățile care vor înregistra cele mai însemnate scăderi menționăm: activitățile de creație și interpretare artistică (-100%), activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor (-82%) și activitățile sportive, recreative și distractive (-81%).

În sectorul de servicii se estimează o scădere a numărului de salariaţi (-15%). Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de scădere moderată (-9%).

Articole asemanatoare