Guvernul dă sporuri pentru cei din DSP-uri și prefecturi, ca să îi motiveze

Guvernul va decide, în ședința de azi, printr-un act normativ, creșterea veniturilor pentru cei din Direcțiile de Sănătate Publică și din prefecturi care sunt angrenați în măsurile anti-coronavirus. Astfel, personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  vor beneficia de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:

a) directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi beneficiază de un spor la salariul de bază de 40%;

b) funcționarii publici încadrați în serviciul de control în sănătate publică beneficiază de un spor la salariul de bază de 30%.

Personalul instituțiilor prefectului implicat în activități de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, a cărui finanțare se asigură de la Capitolul 51.01 „Autorități Publice și Acțiuni Externe”, beneficiază de un spor de 30% la salariul de bază, cu excepția prefectului și subprefectului.

Personalul din instituțiile prefectului care va beneficia de acordarea sporului se stabilește prin ordin al prefectului la propunerea motivată a șefului nemijlocit din care să rezulte activitatea și modul de implicare în prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și care au presupus un risc suplimentar și/sau un volum mai mare de muncă.

Angajați puțini

„Prin acest proiect de act normativ se creează cadrul legal în vederea atragerii de personal calificat pe de o parte, cât și menținerii celui existent pe de altă parte, în condițiile în care numărul anjagațiilor din aceste instituții este unul redus.

Acest demers se impune, în considerarea faptului că:

 – evoluţia situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului pe teritoriul României, indică o creştere semnificativă a numărului de persoane infectate cu COVID-19 și implicit a volumului activităților de supraveghere activă, depistare timpurie, izolare şi tratare a cazurilor, de urmărire a contactelor şi prevenire a răspândirii continue a infecţiei,

 – în vederea asigurării capabilităţii de pregătire a direcțiilor de sănătate publică pentru gestionarea la nivel adecvat a infecţiilor cu noul coronavirus, se impune adoptarea unei măsuri de stimulare a funcționarilor publici care desfășoară pe durata stării de alertă activități de prevenire și limitare a răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, în sensul ajustării diferențelor salariale dintre categoriile de personal din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicate în aplicarea măsurilor impuse pe perioada stării de alertă”, se arată în propunerea Guvernului.

Diferențe salariale mari

Tot în documentul pregătit pentru ședința de Guvern de azi se arată că salarizarea personalului contractual care ocupă funcții de medicii și asistenții medicali se face la nivelul anului 2022, conform anexei nr. II, la Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. În același timp, salarizarea funcționarilor publici din cadrul directiilor de sănătate publică judetene și a municipiului București se face conform aplicării etapizate și Anexei nr. VIII la Legea cadru nr. 153/2017.

Comparând nivelul salarizării pentru cele două categorii de personal, respectiv funcționari publici și personal contractual, pentru care atât condițiile specifice de ocupare pot fi similare cât și activitățile desfășurate în vederea impementării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, se constată o diferență majoră de salarizare, între salariul de bază de 15.565 lei al medicului primar care ocupă o funcție contractuală și salariul de bază de 7.550 lei al medicului primar care ocupă o funcție publică în cadrul direcțiilor de sănătate publică.

Articole asemanatoare