marți, aprilie 23, 2024
10.6 C
Craiova

Guvernul vrea testare și vaccinare în farmacii

Guvernul a adoptat ieri seară o Ordonanță de Urgență care stabilește noi criterii de decontare a serviciilor medicale și prevede, printre altele, desfășurarea activității de testare și vaccinare COVID-19 inclusiv în farmacii.

Conform actului normativ, serviciile medicale şi medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi a complicaţiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Consultaţiile medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia

Decontarea tuturor cheltuielilor medicale

Pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea lunară se face fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială, după cum urmează:

  1. a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract,
  2. b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract,
  3. c) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2.

Decontarea serviciilor medicale

În trimestrul II al anului 2021, serviciile medicale acordate în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic se decontează la nivelul activităţii efectiv realizate, dar nu mai mult de 6 consultaţii/oră/medic.

În trimestrul II al anului 2021, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetele de servicii medicale, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare.

În trimestrul II al anului 2021, pentru pacienţii cronici, medicii de familie pot prescrie inclusiv medicamentele restricţionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate,

Testare și vaccinare în farmacii

Ordonanța de Urgență adoptată ieri are în vedere o altă modificarea a legii  95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  La articolul 568, alineatul (1), referior la exercitarea profesiei de farmacist și activitățile desfășurate, după litera j), se introduce o nouă literă, lit.k), cu următorul cuprins:

  1. k) măsurarea unor parametri biologici, efectuarea de teste în scop de diagnostic și administrarea de vaccinuri, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

De asemenea, va fi modificată și Legea farmaciei nr.266/2008. La articolul 2, alineatul (1), unde este prevăzut că farmacia comunitară asigură asistența farmaceutică a populației, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. g) măsurarea unor parametri biologici, efectuarea de teste în scop de diagnostic și administrarea de vaccinuri, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăț

În varianta initială, era prevăzută testarea unor parametri biologici cu aparatură destinată utilizării individuale de către pacienți, precum și administrarea de vaccinuri numai în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății. Actul normativ nu precizează dacă testările respective sunt gratuite sau se fac pe cheltuiala pacienților.

Asistență medicală COVID – 19 asigurată de toți medicii

Actul normativ adoptat ieri prevede că, pe durata stării de alerta medicii prevăzuți la art.386 alin.(1) și (1 prim ) din Legea nr.95/2006 pot acorda asistență medicală în afara specialității, persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în baza și în limitele protocoalelor de practică medicală, aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Este vorba de următoarele cadre medicale:

  1. a) medic de medicină generală;
  2. b) medic specialist în una dintre specialităţile clinice sau paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

 

Ultimele stiri

S-a mai stins o glorie a Universității Craiova!

S-a mai stins o glorie a Universității Craiova! Florin Oprea, fostul mare portar al “Campioanei Unei Mari Iubiri” și...

Mai multe articole din aceeasi categorie

Consimțământul GDPR cu privire la cookie-uri cu Real Cookie Banner