Începerea anului școlar – Măsuri esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Ministerul Educației a publicat  proiectul de ordin de ministru care conține măsurile pe care instituția le-a propus, împreună cu Grupul de lucru interministerial pentru începerea școlii și care include Normele privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19.

Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextului epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor bolnavi și contaminați.

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ :

– Igienă riguroasă a mâinilor;

– Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;

– Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ;

– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;

– Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;

– În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;

– Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;

– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;

– Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale și vor adopta norme specifice.

Redeschiderea școlilor se va face pe baza a trei scenarii: verde, galben sau roșu

Proiectul de Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 publicate de Ministerul Educației are în vedere începerea anului școlar și redeschiderea școlilor în funcție de critrerii legate de numărul îmbolnăvirilor din localitate.

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 2

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 3

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții exlusiv online

În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament:

1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.

2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate

3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2.

4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului educativ;

b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;

c) Stabilirea circuitelor funcționale;

d) Organizarea spațiilor de recreere;

e) Evaluarea necesarului de resurse umane;

f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;

g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal;

h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

Măsuri de protecție și de organizarea a activității de învățământ

Proiectul de Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 are în vedere o serie de măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2:

1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;

3. Organizarea accesului în unitatea de învățământ;

4. Organizarea programului școlar;

5. Măsuri igienico-sanitare la nivel individual;

6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ;

7. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

8. Măsuri pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi.

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise).

b) Organizarea sălilor de clasă

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;

– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

– Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

– Este interzis schimbul de obiecte personale;

– Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

– Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

– Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

– Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.

c) Organizarea grupurilor sanitare

– Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;

– Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);

– Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;

– Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);

d) Organizarea cancelariei / sălii profesorale:

– Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:

a. la intrarea în cancelarie;

b. la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;

– Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;

– Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.

e) Organizarea curții școlii:

– Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze distanțarea fizică;

– Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;

– Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.

Organizarea accesului în unitatea de învățământ

– Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitatea de învățământ;

– Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);

– Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc);

– Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;

– După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;

– Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.

Organizarea programului școlar

a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.

b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:

– Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;

– Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;

– Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;

– Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);

– Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;

– Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

– Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței dintre elevi;

– Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

c) Organizarea activităților sportive:

– Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;

– Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

– Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;

– Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

– La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

– Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.

Aplicarea planului de curățenie şi dezinfecție

Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție. Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă).

Se respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetă. Se achiziționează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informații de siguranță și instrucțiuni de aplicare.

În ceea ce privește dezinfecția propriu-zisă, se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele. Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de des este atinsă suprafața. Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:

–  clanțe, încuietori, butoane și mânere ale uşilor;

–  treptele scărilor;

–  băncile, catedrele și scaunele din clasă;

–  separatoarele montate pe bănci;

–  mesele și scaunele din sălile de cantină;

–  blaturi;

–  balustrade;

–  întrerupătoare de lumină;

–  mânerele echipamentelor și aparatelor (precum, cele sportive);

–  butoanele ascensoarelor și ale automatelor de vânzare;

–  obiecte didactice comune;

–  calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite).

Recomandări și obligații pentru părinți

Proiectul de Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19 include o serie de recomandări, dar și obligații pentru părinții copiilor de vărstă preșcolară și școlară.

Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.

Sfaturi pentru părinți:

– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu noul coronavirus;

– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;

– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;

– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;

– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de cate ori este necesar;

– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acestei;

– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc) De exemplu, nu oferiti nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii;

– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc);

– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;

– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după caz și nu duceți copilul la școală;

– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență după caz.

Obligații pentru părinți

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:

– Elevul prezintă simptome specifice;

– Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;

– Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 și se află în carantină.

Protocol de triaj la intrarea în unitățile de învățământ a preșcolarilor, școlarilor și cadrelor didactice și nedidactice

Proiectul de Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, elaborat de Ministerul Educației  prevede o serie de măsuri în cadrul triajului preșcolarilor, elevilor, cadrelor didactice și nedidactice.

A. Triajul epidemiologic. Acesta se efectuează conform prevederilor legale în vigoare și are în vedere următoarele:

În prima zi de școală, preșcolarii, elevii și personalul didactic / didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declarație pe proprie răspundere, Unitatea de învățământ va informa părinții elevilor în legătură cu obligativitatea prezentării declarației pe proprie răspundere la revenirea în școli. Declarațiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima oră de curs, iar aceștia le vor preda cabinetului medical școlar/persoanei desemnate.

B. Triajul zilnic. În cadrul acestuia este important ca:

– părinții/ reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduși la școală;

– întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor și a personalului pentru a diminua riscurile de infectare.

1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:

· cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;

· cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;

· cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:

· când nu se regăsesc în nici una din situațiile de mai sus;

· dacă unul din membrii familiei prezintă simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat Covid-19;

· cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție nazală clară, ochi curgători / prurit);

2. Triajul zilnic în grădinițe se efectuează conform normelor în vigoare;

3. La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor;

4. În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;

5. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate și au absentat de la școală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;

6. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea unității de învățământ.

Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă la risc și / sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:

– Personalul cu risc (vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii;

– Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite.

– Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;

– Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;

– Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță;

Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

Măsuri obligatorii în cazul îmbolnăvirii elevilor și cadrelor didactice 

Proiectul de Norme privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, elaborat de Ministerul Educației  prevede o serie de măsuri obligatorii în cazul îmbolnăvirii elevilor și personalului didactic.

Protocol de izolare a copiilor bolnavi

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs sau în internate / cămine febră și /sau au simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

– Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei /clasei / colegilor de cameră și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;

– Vor fi anunțați imediat aparținătorii și, după caz, personalul cabinetului medical școlar;

– Dacă pe perioada izolării, elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

– Nu se va transporta elevul până la sosirea apartinatorului la medicul de familie, farmacie, servicul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;

– Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

– Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;

– Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant / medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

Măsuri obligatorii în cazul îmbolnăvirii cadrelor didactice

În cazul aparitiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în randul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care  va informa Direcția de Sănătate Publică Județeană. Aceasta va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul unității, astfel:

– Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. invatator / profesor care a avut o singura ora) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;

– Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. invatator / profesor care a avut o singura ora) și a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact

– Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din scoala (ex profesor de sport) sau numarul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintrunul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

– Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit in contact cu multe cadre didactice din scoala (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.

Articole asemanatoare