Informații de interes despre șomajul tehnic

Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 prevede ce salariați și în ce condiții pot beneficia de plata șomajului tehnic de către stat. Detalii despre măsură au fost publicate pe blogul unei firme de avocatură, termene.ro.

Conform ordonanței, pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile angajaților se suportă de stat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Prevederea are efect pe durata stării de urgenţă, care este stabilită la 30 de zile, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

Cine beneficiază de plata indemnizației pentru șomaj tehnic de către stat

De prevederile ordonanței beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,

Prin această prevedere sunt vizate în special restaurantele, hotelurile, cafenele sau alte localuri publice, activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin, ordin care nu a fost încă aprobat (n.n.).

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a susține plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Pentru acești angajatori, plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

Care este cuantumul indemnizației

1. Indemnizația de care beneficiază salariaţii este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

2. Indemnizația nu poate depăși 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care este de 5.429 lei, conform art. 15 al Legii nr. 6/2020. Rezultă astfel că indemnizația maximă, indiferent de nivelul salarial al angajatului nu poate fi mai mare de 4071.75 lei.

3. Indemnizația este, la rândul ei, supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

4. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică dispozițiile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care prevede aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni.

6. Termenul de plată şi declarare a obligațiilor fiscale menționate este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

7. Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cum se obține indemnizația – plătește statul direct sau angajatorul avansează banii?

1. Reprezentantul legal al firmei trebuie să depună o cerere semnată şi datată, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la ordonanţă, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia are sediul social firma.

2. Cererea va fi depusă prin poşta electronică și va fi însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie.

3. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Din conținutul anexelor 1-3 la OUG 30/2020, deși se folosește termenul de “decontare” utilizat de obicei pentru recuperarea de la stat a sumelor achitate de angajator pentru concedii medicale, având în vedere că nu se solicită dovada plății respectivelor sume către angajați, ci “lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație”, ar rezulta că această indemnizație nu va fi achitată de angajator și recuperată de la stat, ci va fi achitată din indemnizațiile primite de la stat.

Mai este de notat că indemnizația se va plăti pe baza documentelor depuse pentru luna anterioară, în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, ceea ce creează un decalaj potențial de 45-60 de zile pentru salariați până ajung să încaseze sumele aferente lunii curente.

Cum se obține CSU – certificatul de situație de urgență, încă incert

„Foarte important de ştiut: certificatul stării de urgență va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgenţă a fost decretată în luna martie. Da, facem tot ce este posibil să ne adaptăm provocărilor pe care ni le aduce această criză, pentru că economia trebuie să meargă înainte”, a anunțat într-o postare ministrul economiei Virgil Popescu.

“Pentru că am primit numeroase întrebări pe tema certificatului de urgenţă, vreau să vă anunţ că suntem aproape de a finaliza ordinul prin care stabilim detaliile prin care se poate obţine acest document. Ne dorim ca procedura să fie simplificată şi să poată fi obţinut online, în mod transparent şi eficient”, a scris ministrul.

Virgil Popescu: Amânări la plata utilităților

În plus, Virgil Popescu a făcut alte câteva precizări importante:

„NU vor avea nevoie de certificate de stare de urgență IMM-urile care vor accesa liniile de credit pentru investiții și capital de lucru, din pachetul pentru IMM. Este vorba despre fonduri garantate 90% și cu dobândă subvenționată 100%.

Deși ne dorim ca firmele să depună declarațiile fiscale pe 25 martie, acestea NU PĂȚESC NIMIC dacă nu o vor face.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală”

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile la utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie și de interne, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație sediu social și de sedii secundare”.


Articole asemanatoare