Breaking News

Publicatie administrata editorial de Cristi Giambasu

Institutul Naţional al Patrimoniului analizează degradarea operelor brâncuşiene de la Târgu Jiu

Institutul Național al Patrimoniului face o analiză în ceea ce priveşte înverzirea scaunelor din Aleea Scaunelor, operă realizată de sculptorul Contantin Brâncuşi la Târgu Jiu. Acestea sunt acoperite de muşchi şi licheni şi au un aspect verzui. Autorităţile locale au pus situația pe seama precipitaţiilor abundente din ultimele luni. Acestea au favorizat apariţia microvegetaţiei pe travertinul din care sunt realizate operele. „Starea de conservare a Ansamblului monumental „Calea Eroilor“ realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu – monument istoric de grupă A – constituie o preocupare permanentă atât a Ministerului Culturii și Identității Naționale și Institutului Național al Patrimoniului, cât și a autorităților locale. Edificatoare în acest sens sunt acțiunile de restaurare a Coloanei fără sfârșit prin colaborarea dintre Ministerul Culturii, World Monuments Found și The World Bank, restaurarea materialului litic amplasat în Parcul Constantin Brancuși, finanțată de Ministerul Culturii, înființarea de către Primăria Târgu Jiu a Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“, cu atribuții în protejarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor“ realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, proiectele în curs ale Primăriei Târgu Jiu privind amenajarea Grădinii Publice și a Căii Eroilor etc. În perioada 2000-2004 au avut loc ample lucrări de restaurare ale ansamblului litic – Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Masa Tăcerii – cu scaunele aflate în jurul său. Aceste lucrări au asigurat condițiile necesare de stare fizică pentru prezervarea integrității și autenticității ansamblului monumental, în condițiile specifice determinate de caracteristicile materialului din care sunt executate sculpturile, și anume piatra de Banpotoc. Originalitatea monumentului este indisolubil legată de particularitățile pietrei utilizate de Brâncuși. Restaurarea a avut în vedere protejarea stării inițiale a rocii, reflectată în compoziția minerală, structura petrografică și sistemele de pori. În vederea protejării în cât mai bune condiții a patrimoniului sculptural, s-au realizat unele lucrări (amenajări) ale spațiului în care sunt locate piesele, și anume: în fiecare alveolă, dar și în jurul Mesei Tăcerii, s-au executat fundații pentru fiecare dintre scaune, conform planurilor de trasare și detaliilor de execuție din proiectul de conservare-restaurare; în scopul stopării umidității ascensionale, peste fundații s-au executat hidroizolații orizontale din fibră poliesterică“, potrivit unei informări a INP.

Degradarea nu este o surpriză

Degradarea operelor nu este o surpriză din punctul de vedere al Institutului Naţional al Patrimoniului. Urmează ca în perioada următoare să se decidă dacă se va realiza o curăţare a operelor din piatră. „În urma lucrărilor de restaurare, evoluția stării fizice a ansamblului a fost urmărită pe baza unui Plan de urmărire și control în timp de către Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“ în baza unui contract cu un arhitect specialist al Ministerului Culturii. În anul 2015, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși“ a încheiat un acord de parteneriat cu lnstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000, pe o perioadă cuprinsă între 2015-2019, privind monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai componentelor ansamblului, prin cele mai avansate metode științifice de cercetare. Rezultatele acestei monitorizări se concretizează în elaborarea soluțiilor de intervenție necesare asupra monumentului istoric. În mai 2018, Centrul de cercetare, documentare și promovare „Constantin Brâncuși“ a achiziționat, de asemenea, serviciile privind „Elaborarea proiectului-cadru de urmărire în timp/mentenanță – stabilirea prevederilor pentru activitățile de urmărire în timp/mentenanță și intervenții la Ansamblul Monumental Calea Eroilor situat în Târgu Jiu“, proiect ce are ca termen de finalizare luna decembrie 2018. În prezent, piesele litice ale Ansamblului nu prezintă avarii grave structurale sau de altă natură în afara celor datorate în mod curent trecerii timpului, expunerii în aer liber și atingerii oamenilor. Având în vedere caracteristicile specifice ale travertinului de Banpotoc – porozitate deosebit de ridicată, chiar cavități – suprafețele neregulate rezultate din prelucrarea pieselor de către artist, precum și expunerea în aer liber, este firesc să apară degradări biologice, fizice și chimice. În momentul de față, datorită condițiilor climatice din această vară, caracterizată de ploi frecvente și în cantități deosebit de mari, preponderente sunt atacurile biologice, asupra cărora se poate interveni prin tratamente de biocidare. Aceasta se efectuează, conform Planului de urmărire și control în timp, când condițiile reale o impun, și se poate efectua doar în anumite condiții meteorologice, de obicei primăvara și/sau toamna. Situația – obișnuită pentru astfel de monumente cu mare porozitate, amplasate în aer liber, este generată de evenimentele meteo“, potrivit punctului de vedere al INP.

Sursa: www.gds.ro

Articole asemanatoare

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of