luni, iunie 21, 2021
26.9 C
Craiova

Muncă până la 70 de ani. Cine poate cumula pensia cu leafa?

Guvernul a adoptat ieri un proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție, după caz, și care îndeplinesc condițiile de pensionare pot continua activitatea, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cererea se depune la angajator, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare.

Persoanele care continuă activitatea pot solicita înscrierea la pensie şi anterior împlinirii vârstei de 70 de ani. Cererea se depune angajator cu 60 de zile calendaristice înainte de data de la care persoana solicită pensionarea.

În cazul în care decid continuarea activității, persoanele respective își continuă activitatea în baza aceluiași contract individual de muncă, raport de serviciu sau act de numire în funcție, după caz.

Acest lucru este valabil și pentru persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui act de numire în funcție în cadrul:

  • autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare,
  • regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială.

Prin excepție, personalul didactic prevăzut de Legea educației naționale nr. 1/2011 își manifestă opțiunea de continuare a activității, respectiv de pensionare, după caz, cu cel puțin 30 de zile înainte de data încheierii anului școlar.

Persoanele care la intrarea în vigoare a legii au deja calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/sistemului pensiilor militare de stat/beneficiari ai pensiilor de serviciu  și sunt angajați fie în mediul privat, fie în cadrul instituțiilor de stat sau cu capital majoritar de stat menționate anterior au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a legii, să își exprime în scris opțiunea pentru continuarea activității, până la împlinirea vârstei de 70 de ani sau pentru încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire în funcție, după caz.

Ori pensie, ori salariu pentru pentru anumite categorii

Legea stabilește că pentru persoanele care optează pentru continuarea activității după vârsta de pensionare (în prezent limita este de 61 de ani și 7 luni pentru femei și 65 de ani pentru bărbați), se suspendă plata pensiei.

Persoanele pensionate pot opta, la cerere, pentru reluarea plății pensiei şi încetarea raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu, după caz, oricând, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activității se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data reluării plății drepturilor de pensie cuvenite.

Cine poate cumula pensia cu salariul sau indemnizația

Proiectul de lege adoptat de Guvern are în vedere și excepții de la suspendarea plății pensiei și prevede cumulul cu salariul sau indemnizația, după caz, pentru următoarele categorii:

a) persoanele alese în funcții de autoritate sau demnitate publică sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție;

b) persoanele care beneficiază de drepturi de autor în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

c) personalul didactic de predare pensionat încadrat în regim de plată cu ora în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011;

d) pensionarii încadrați în gradul III de invaliditate;

e) membrii Academiei Române;

f) asistenții personali și asistenții personali profesioniști prevăzuți de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

g) asistenții maternali prevăzuți de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

h) îngrijitorii la domiciliu pentru persoana vârstnică, prevăzuți de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Această lege va intra în vigoare după adoptarea de către Parlamentul României și promulgarea de către președintele României.

 

 

Ultimele stiri

FC Viitorul și Farul Constanța au fuzionat

Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul şi divizionara secundă Farul au fuzionat, echipa din primul eşalon urmând...

Mai multe articole din aceeasi categorie