luni, septembrie 27, 2021
24.7 C
Craiova

Noi reguli pentru înmatricularea mașinilor și obținerea permisului auto

Guvernul a stabilit aseară noi reguli pentru înmatricularea mașinilor și obținerea permisului auto. Cabinetul Orban a adoptat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Astfel, articolul 13 al OUG 195/2002, republicată, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi remorcile destinate a fi tractate de acestea, se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deținătorii mandatați îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. Vechea reglementare nu-i includea pe deținătorii mandatați.

(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecție și Pază, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii. Vechea reglementarea permitea înmatricularea acestor vehicule și în condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autovehiculele și remorcile destinate a fi tractate de acestea, menționate la alin. (2) pot, după caz, să fie înmatriculate (nu doar înregistrate).

Schimbarea limitei de vârstă, printre noile reguli.

Conform proiectului de lege adoptat de Guvern, după alineatul (4) al articolului 20 din OUG 195/2002 se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:

(5) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI. Potrivit OUG 195/2002, limita de vârstă stabilită la lit. d ) este de 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;

(6) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI. Conform OUG 195/2002, limita de vârstă stabilită la lit. e) este de 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.

Ultimele stiri

Premieră în România: organizăm Campionatul European de Tenis de Masă

Pentru prima dată, România organizează cea mai importantă competitie europeană a anului, 2021 GAZPROM  European Table Tennis Team Championships....

Mai multe articole din aceeasi categorie