Ordonanțele militare: ghid complet al restricțiilor, amenzilor și pedepselor

Poliția Română a întocmit un ghid legislativ privind toate restricțiile care se aplică în această perioadă prin cele 3 ordonanțe militare emise ca urmare a stării de urgență.

Iată care sunt principalele prevederi:

Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor  alcoolice și nealcoolice, organizată în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte  localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației

Este permisă organizarea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „room – service , drive – in sau livrare la client”.

Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, tratament balnear și de îngrijire personală, realizată în spații închise.

Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa, maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment ce presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de 1 metru între participanți.

Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID 19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care – și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Prin centru comercial se înțelege ,,structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate”,

Circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID – 19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă pe toată durata zilei și a nopții, fiind permisă numai pentru motivele prevăzute în ordonanța militară nr. 3/2020 (deplasarea la muncă, cumpărarea de alimente, medicamente, plimbarea aniumalelor de companie, urgențe medicale). Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt  obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de  serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței / gospodăriei / locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, de ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste prevederi se consideră contravenție și se amendează cu 100-5.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 1.000-70.000 lei în cazul persoanelor juridice

Totodată, este strict interzis consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private sau alte locuri prevăzute de lege. Nerespectarea acestei prevederi se scancționează cu amendă  de la 100 la 500 lei.

Infracțiuni de natură penală

Falsul în declarații

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 al Codului Penal sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Fapta săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

În aceste două cazuri s-au mărit limitele minimului de pedeapsă de la 3 la 6 luni.

Zădărnicirea combaterii bolilor

Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Dacă fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

Dacă din culpă s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Dacă din culpă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Dacă prin transmiterea cu bună știință a bolii  s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Tentativa de transmitere cu bună știință a bolii se pedepsește.

Alte prevederi

Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte persoane, în spații special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care acestea își desfășoară activitatea a unor informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infecto-contagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Articole asemanatoare