sâmbătă, mai 18, 2024
19.5 C
Craiova

Pe ce va cheltui statul cele 79,9 de miliarde de euro de la UE?

Guvernul are vedere aprobarea în ședionța de azi a Ordonanței de Urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României (PNRR). Acest plan este necesar pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

România are un buget din fonduri externe rambursabile și nerambursabile estimat la 79,9 miliarde euro, obținut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului European în perioada 17-21 iulie 2020.

Trei direcții de finanțare

Prin PNRR, fondurile de aproape 80 de miliarde de euro sunt alocate spre următoarele trei direcții principale:

 1. Instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență”: 30,4 miliarde euro, structurați sub formă de granturi de 13,7 miliarde euro și sub formă de împrumuturi de 16,6 miliarde euro;
 2. Politica de coeziune, inclusiv fondurile alocate prin instrumentul REACT-EU, dezvoltare regională și pentru dezvoltarea resurselor umane: 28,2 miliarde euro.
 3. Politica agricolă și pentru pescuit: 19,16 miliarde euro, din care:
 4. pentru plăți directe în agricultură fondurile alocate sunt în valoare de 12,20 miliarde euro,
 5. pentru pescuit fondurile sunt în valoare de 0,163 miliarde euro,
 6. pentru dezvoltarea rurală sunt estimate fonduri în valoare de 6,8 miliarde euro.

Categorii de proiecte finanțate

Conform PNRR se alocă fonduri pentru pregătirea următoarelor categorii de proiecte:

A) Proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, pentru compensarea deficitului de umiditate a solului în vederea combaterii riscului de secetă, reducerea riscului la inundații și alunecări de teren, prin promovarea/ punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pentru asigurarea resursei de apă pentru folosințe, atenuarea viiturilor prin acumulări nepermanente/poldere și îmbunătățirea calității apei brute, combaterea eroziunii solului de suprafață și de adâncime, și corectarea torenților în special bazinele hidrografice cu hazard torențial ridicat, prin sisteme de irigare/umectare a solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, pepiniere silvice, împăduriri și terasarea versanților, precum și pentru alte proiecte complementare de infrastructură, inclusiv IT, comunicații și baze de date pentru monitorizare și raportare directive europene.

Valoarea cumulată a acetor proiecte este de maxim 700.000.000 lei.

Beneficiarii finali ai finanțării sunt ministerele de resort în parteneriat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, Administrația Națională Apele Române, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA singure sau în parteneriate interinstituționale, sau împreună cu autorități publice centrale/locale sau asociații de dezvoltare comunitare.

B) Proiecte de infrastructură pentru:

– mobilitate urbană, regenerare urbană,

– turism și cultură,

– ecologizare platforme industriale,

– construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv clădiri pentru spații de lucru, tehnice, cazare și desfășurarea activităților instituționale, în vederea scăderii emisiilor de carbon,

– investiții în infrastructura educațională și dotarea cu  echipamente de laborator pentru toate formele de învățământ, inclusiv învățământul profesional și tehnic, învățământul dual și colegii centenare, învățământul universitar,

– investiții în campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente și clădiri noi,

– reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare populației.

Valoarea cumulată  a acestor proiecte este de maxim 450.000.000 lei.

Beneficiarii finali ai finanțării sunt autorități publice locale din municipii reședință de județ, municipii și orașe. Pentru proiectele de reabilitare/modernizare clădiri publice, în vederea scăderii emisiilor de carbon, în categoria de beneficiari finali ai finanțării se includ și autoritățile publice centrale.

Pentru proiectele din domeniul turismului, în categoria de beneficiari finali ai finanțării se include și Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA.

Bugetul total de 450.000.000 lei se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

– 12,5% pentru regiunea București-Ilfov ca regiune mai dezvoltată,

– 87,5% pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate pe baza criteriilor de repartizare a sumelor între regiuni utilizate la repartizarea sumelor prin Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv populație și suprafață, respectându-se procentele de alocare astfel cum acestea au rezultat din aplicarea acestor criterii;

c) Proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătății pentru:

– extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităților sanitare,

– dotarea cu aparatură și echipamente medicale a acestora,

– reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condițiilor igenico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații de urgență, 

– alte măsuri necesare creșterii rezilienței în sfera oncologică, a bolilor cardio-vasculare și ATI.

Dacă este cazul, se vor aloca bani și pentru înființarea de unități sanitare cu paturi noi, inclusiv construcția de noi clădiri pentru spitale existente, precum și dotarea cu echipamente medicale, spitale sau unități sanitare cu paturi și policlinici, precum și pentru alte categorii de măsuri necesare creșterii rezilienței unităților medicale care desfășoară activități publice în domeniul oncologiei și bolilor cardio-vasculare, inclusiv ATI

Valoarea cumulată a acestor proiecte este de maxim 500.000.000 lei. Finanțarea documentațiilor tehnico-economice necesare construcției de noi unități sanitare cu paturi se realizează cu avizul de oportunitate al Ministerului Sănătății.

Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt unitățile sanitare cu paturi din domeniul oncologic, al bolilor cardio-vasculare și ATI, sau care furnizează preponderent servicii de spitalizare continuă în domeniul oncologic și al bolilor cardiovasculare, inclusiv ATI.

De asemenea, beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt: unitățile sanitare aflate în subordinea și / sau coordonarea Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Pentru spitale sau unități sanitare cu paturi noi, extinderea, reabilitarea, modernizarea clădirilor destinate spitalelor, inclusiv spitale sau unități sanitare cu paturi și policlinici existente, precum și dotarea cu echipamente/dispozitive medicale, beneficiarii sunt autoritățile publice centrale și locale. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare în mod direct cu fiecare dintre beneficiarii finali, pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit.

C) Proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară și agricultură precum și cele din domeniul ingineriei precum: mașini și motoare electrice, microelectronică, tehnologii avansate, sudură și altele asemenea în calitate de beneficiari finali.

Valoarea cumulată a acestor proiecte este de maxim 125.000.000 lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit;

E) proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de apă și canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000 pentru racordarea la rețeaua de canalizare cu condiția să accepte soluția tehnică de racordare prevăzută de legislația în vigoare pentru aglomerări sub 2.000 de gospodării,

Valoarea acestor proiecte este de maxim 250.000.000 lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit;

F) Proiecte de infrastructură edilitară destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane:

– apă-canalizare,

– modernizare/ extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților,

– mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane,

– regenerare urbană,

– sistem de iluminat public,

– sisteme inteligente de distribuție a combustibililor de tranziție,

– sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane.

Valoarea cumulată a acestor proiecte  este de maxim 250.000.000 lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venitprimul servit.

Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt autoritățile publice locale ale localităților rurale limitrofe localităților urbane singure sau în parteneriatcu acestea;

G) Proiecte de infrastructură pentru creșterea rezilienței comunităților în situații de urgență prin extinderea rețelei de subunități de intervenție din structura inspectoratelor pentru situații de urgență, astfel încât să fie asigurată o capacitate de răspuns adecvată și suficientă pentru îndeplinirea criteriilor operaționale.

Valoarea cumulată a acestor proiecte este de maxim 40.000.000 lei.

Beneficiarii finali ai finanțării sunt Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele județene pentru situații de urgență. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit.

H) Proiecte de infrastructură pentru constituirea unor depozite regionale și crearea stocurilor de materiale și tehnică – inclusiv medicală, în limita valorii de 8.500.000 lei pentru gestionarea unor situații cu impact mare și probabilitate scăzută.

Beneficiarii finali ai finanțării sunt Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venitprimul servit.

I) Proiecte de infrastructură din sistemul judiciar și sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pentru construcția, reabilitarea si modernizarea clădirilor destinate instituțiilor din domeniul justiției și domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, inclusiv digitalizare.

Valoarea cumulată a acestor proiecte este de maxim 250.000.000 lei.

Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit-primul servit.

Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt instanțele de judecată din întreaga țară, parchete, Administrația Națională a Penitenciarelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Națională de Probațiune;

J) Proiecte de infrastructură în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației și securității cibernetice, inclusiv construcția/reabilitarea/modernizarea de centre de date, centre de servicii esențiale, centre de instruire și pregătire, centre de rezervă, regionale și județene, destinate managementului situațiilor de urgență și asigurării rezilienței serviciilor IT&C.

Valoarea cumulată a acestor proiecte este de maxim 10.000.000 lei.

Beneficiar final al finanțării este Autoritatea națională cu rol principal în asigurarea funcției de sprijin Comunicații și Informatică în managementul tipurilor de risc, precum și instituțiile și autoritățile publice centrale.

Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte.

K) Proiecte de transformare/tranziție digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administrației publice centrale și locale, esențiale pentru ca cetățenii și companiile să poată obține servicii publice eficiente și de calitate de la distanță, infrastructura IT&C (hardware, software, servicii IT) necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare din procesele aferente serviciilor – frontend sau backend), interoperabilitate, securitate cibernetică, standardizare, semnătură electronică, identitate electronică, single sign on, dar și implementarea de alte  instrumente specifice transformării digitale.

Valoarea cumulată a acestor proiecte este de maxim 100.000.000 lei.

Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnicoeconomice sunt Autoritatea pentru Digitalizarea României, autoritățile publice centrale și locale care dezvoltă proiecte de digitalizare a serviciilor publice oferite cetățenilor și companiilor.

Apeluri de proiecte și condiții de finanțare

Ministerul Fondurilor Europene, pe bază de acord de parteneriat cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională, organizează apel de proiecte de infrastructură  pentru:

 • mobilitate urbană, regenerare urbană,
 • turism și cultură,
 • ecologizare platforme industriale,
 • reabilitare/modernizare clădiri publice, în vederea scăderii emisiilor de carbon,
 • înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare învățământului dual și colegii centenare,
 •  reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice.

Apelul de proiecte se organizează după principiul primul venit-primul servit, cu prag minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat conform legii iar contractele de finanțare se încheie în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Proiectele sunt eligibile la finanțare numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) fac parte dintr-o strategie elaborată la nivel național/local/județean și/sau dintr-un plan de mobilitate pentru dezvoltare urbană și/sau alte documente strategice aprobate conform legii;

b) au o valoare minimă de 10.000.000 euro fără TVA și o valoare maximă de 75.000.000 euro fără TVA, la cursul de schimb de la data depunerii cererii de finanțare;

c) înainte de demararea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică / sectoriale, au obținut avizul conform pentru elaborarea de documentații tehnico-economice

d) sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere din partea autorităților publice locale conform căreia, în situația finanțării contravalorii studiului defezabilitate împreună cu avizele/acordurile și aprobările legale aferente, autoritățile publice locale se obligă să depună pentru rambursare cheltuielile ocazionate de elaborarea documentațiilor tehnico-economice și să depună cererea de finanțare aferentă proiectului

e) proiectele pentru care se elaborează documentațiile tehnico-economice sunt necesare, oportune și au un impact semnificativ la nivel local și sunt aprobate prin hotărâre a consiliilor locale/județene după caz înainte de derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică / sectoriale;

f) contractele de achiziție publică sau contractele sectoriale, după caz, au fost elaborate cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

Ultimele stiri

VÂLCEA: A intrat cu mașina în parapet, apoi s-a răsturnat

A intrat cu mașina în parapet, apoi s-a răsturnat. La data de 18 mai a.c., polițiștii rutieri din cadrul...

Mai multe articole din aceeasi categorie

Consimțământul GDPR cu privire la cookie-uri cu Real Cookie Banner