Plan de relansare economică: Dezvoltarea infrastructurii de irigații

Planul de relansare economică prevede măsuri de reabilitare a sistemelor de irigații din România, prin:

Reabilitarea infrastructurii de irigații

  • Investiții în reabilitarea a 138 amenajări de irigații, ce deservesc o suprafață de aprox. 2.4 milioane ha. Valoarea lucrărilor de investiții în infrastructura de irigații: 3.4 miliarde euro
  • Construirea Canalului Siret-Bărăgan prin reluarea procesului investițional pentru tronsoanele 1-3 din cadrul etapei I.
  • Etapa I – aprox. 50 km până la limita sudică a județului Vrancea – pentru această etapă studiile și proiectarea sunt finalizate, iar execuția poate fi reluată; Pentru etapa I de execuție, costurile totale sunt estimate la 83,67 milioane euro.
  • Etapa a II-a – aprox. 140 km pe teritoriul județelor Brăila, Buzău și Ialomița până la debușarea în acumularea Dridu – pentru această etapă sunt necesare studiile de fezabilitate și proiectarea.

Reabilitarea infrastructurii de desecare-drenaj

  • Investiții în reabilitarea a 443 amenajări de desecare-drenaj, care deservesc o  suprafață de  2.838.674ha.
  • Valoarea lucrărilor de investiții in amenajari de desecare: 1,1 miliarde euro
  • Amenajări de combatere a eroziunii solului.
  • Investiții în reabilitarea a 220 amenajări de combaterea eroziunii solului care deservesc o suprafața de 500 000 ha. Valoarea estimativa a lucrărilor de combatere a eroziunii solului:  500 milioane euro .

Articole asemanatoare