Plan de relansare economică: Investiții în dezvoltarea locală

Guvernul a prevăzut în planul național de relansare economică și investiții în dezvoltarea locală, prin:

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare:

  • Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru finanțarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban;
  • Alte investiții pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei.

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale:

  • Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România.

Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale:

  • În perioada 2021-2027 Guvernul își propune să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.

Strategie de renovare, termoficare și reabilitare energetică a clădirilor și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic

  • Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei;
  • Consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de lei;
  • Modernizarea infrastructurii de termoficare în 15 unități administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei.
  • Locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale:10.000 de unități locative pentru specialiști (2 miliarde de lei) și 5.000 unități locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei).
  • Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural și sedii administrative – 2 miliarde lei.

Articole asemanatoare