joi, ianuarie 27, 2022
-3.1 C
Craiova

Primăria Slatina primește cererile pentru tichete sociale. Care sunt condițiile de acordare

Primăria Municipiului Slatina primește, de mâine, 15 aprilie, cererile pentru acordarea tichetelor sociale acordate pe perioada stării de urgență.

Acestea se acordă tuturor cetăţenilor municipiului Slatina care fac parte din grupurile ţintă şi îndeplinesc conditiile de acordare. 

Valoare totală a tichetelor sociale va fi de de 300 lei/familie sau persoană singură. Aceste tichete pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, articole de protecţie individuală, produse de curăţenie şi igiena corporală sau a locuinţei, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. 

Conform comunicatului de presă remis de Primărie, grupurile ţintă sunt constituite din: 

  • persoanele fără adăpost care nu beneficiază de servicii de cazare şi masă din partea autorităţilor locale sau furnizorilor publici/privaţi de servicii sociale; persoanele vârstnice peste 65 de ani cu pensie de cel mult 704 lei; 
  • familiile sau persoanele singure beneficiare de ajutor social; – familiile beneficiare de alocație de susţinere a familiei; 
  • familiile sau persoanele singure care nu realizează venituri. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana singură/familia solicitantă sunt următoarele: 

  • să aibă domiciliul dar să şi locuiască efectiv pe raza municipiului Slatina;
  • să facă parte din grupul țintă; să nu deţină are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (conform listei bunurilor aprobată prin HG nr.50/2011 cu modificările şi completările ulterioare); 

Solicitarea de tichete sociale se face prin cerere scrisă însoţită de următoarele deocumente:

– act de identitate al persoanei îndreptatite/reprezentantul familiei şi, după caz, al reprezentantului legal;

– documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal, după caz;

– documente din care rezultă veniturile realizate de persoana vârstnică peste 65 de ani sau de membrii familiei, după caz. 

Cererea pentru acordarea TSSU, însoţită de documentele necesare, se depune la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, folosind una din următoarele modalitati: 

  • pe suport de hârtie (depunere personala sau poștală). electronic telefonic, la următoarele numere: 0349417496;   0249418663; 0766677906; 0349417359. 

Puncte de lucru ale Direcţiei de Asistentă Socială, unde se pot depune personal cereri sunt următoarele: 

sediu – str. Frații Buzești, nr. 6; 

Clubul Pensionarilor – str. Victoriei;

– Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială – str. Nicolae Bălcescu, nr. 22. 

Pentru persoanele singure/familiile cărora li se asigură ajutorul social precum si pentru familiile beneficiare de alocaţie de susţinere a familiei se acordă din oficiu, pe baza documentelor existente în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina. 

Formulare tipizate pentru solicitarea tichetelor sociale acordate în perioada stării de urgenţă se vor găsi online pe site-ul Primăriei municipiului Slatina la sectiunea „Informaţii de interes public” și în următoarele puncte: 

• Primaria municipiului Slatina la structurile de Relaţii cu Publicul: 

Sediul central – str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1; – Direcţia Generală Economică – str. Toamnei; 

• Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, la punctele de lucru: sediu – str. Frații Buzeşti, nr. 6; Clubul Pensionarilor – str. Victoriei; Centrul Comunitar de Asistență Medico-socială – str, Nicolae Bălcescu, nr. 22. 

• Direcţia de Administrarea Patrimoniului – str. Unirii, nr. 2. 

Ținând seama de starea de urgentă, pentru a diminua timpul de răspuns la solicitare, Direcţia de Asistenţă Socială Slatina va lua măsuri de simplificare a formularelor de cerere şi anchetă socială. 

Atât numerele de telefon puse la dispoziție pentru aceste demersuri cât şi formularele tipizate, vor fi disponibile pentru cetăţeni începând de mâine, 15.04.2020 ora 10:00. 

Verificarea eligibilităţii se va face de către Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, astfel:

– completarea anchetei sociale pe baza declarațiilor telefonice 

– utilizarea programului Patrim Ven pus la dispoziţie de ANAF, prin intermediul căruia se va face verificarea: domiciliului legal, a bunurilor deținute dar și a veniturilor realizate. 

Acordarea dreptului la tichete sociale se va face prin dispoziţia primarului. 

Distribuirea tichetelor către beneficiari se face de angajații Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina cu sprijinul Poliţiei locale a municipiului Slatina. 

Înainte de distribuirea tichetelor sociale vor fi parcurse următoarele etape: 

– solicitantului ii vor fi date spre consultare şi asumare prin semnătură olografă documentele completate telefonic care au stat la baza aprobării acordării dreptului (cererea și ancheta socială);

– daca este cazul, solicitarea şi scanarea/fotografierea documentelor necesare, în cazul solicitării telefonice sau care nu au fost depuse odată cu cererea;

– distribuirea tichetelor doar celor care au parcurs primele doua etape. 

Persoanelor care refuză semnarea documentelor precizate mai sus li se revocă dreptul la tichete! 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (aprobata prin HG nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare):

Bunuri imobile

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi  2.000 mp în zona rurală Bunuri mobile aflate in stare de funcționare)

Autoturism / Autoturisme şi/sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu exceptia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păduri

Suprafete de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producție anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 

NOTĂ: Deținerea (de către familie sau persoana singură) în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în listă conduce la excluderea acordării ajutorului social, precum și a următoarelor prestații: 

– alocația pentru susţinerea familiei

– ajutorul pentru încălzirea locuinței 

– tichetelor sociale acordate in perioada stării de urgență. 

Ultimele stiri

VIDEO. Liderul Sindicatului „Aluministul” explică situația de la ALRO Slatina

Constantin Popescu, liderul Sindicatului „Aluministul” din ALRO Slatina a explicat, în cadrul emisiunii „Rațional”, ce se întâmplă la ALRO. https://www.youtube.com/watch?v=U6GOcORynUY

Mai multe articole din aceeasi categorie