Programul „Rabla” pentru electrocasnice și electronice continuă

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a publicat pe site-ul său și supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

Programul este cunoscut publicului drept „Rabla” pentru echipamente electronice și electrocasnice, iar noutatea o constituie faptul că, pe lângă televizoare, mașini de spălat, aparate de aer condiționat sau frigidere, se vor putea achiziționa și aspiratoare.

Ghidul rămâne postat 10 zile pe site-ul mmediu.ro, pentru ca persoanele și firmele interesate să depună sugestii, după care va fi publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare.

Sume acordate pentru achiziția de echipamente noi

Potrivit Ghidului, finanțarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice şi electronice (EEE) de uz casnic, după cum urmează:

a)      300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiență energetică cel puțin A++;

b)     400 lei pentru mașini de spălat vase cu eficiență energetică cel puțin A++;

c)      400 lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++;

d)     400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficiență energetică cel puțin A++;

e)      400 lei pentru televizoare cu eficiență energetică cel puțin A;

f)      400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++;

g)     200 lei pentru aspiratoare cu eficiență energetică cel puțin A.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

– achiziția de mașini de spălat rufe/vase, uscătoare de rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, televizoare, aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile și aspiratoare din clasele energetice prevăzute anterior;

– TVA aferentă echipamentelor achiziționate prin program.

Etapele programului

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității Fondului de Mediu (AFM) a informațiilor necesare demarării programului;

b) validarea, încheierea contractelor de decontare cu comercianții şi publicarea listei acestora;

c) înscrierea solicitanților şi aprobarea finanțării;

d) decontarea sumelor solicitate de către comercianții validați.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării

Poate beneficia de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– este persoană fizică cu domiciliul în România;

– nu are obligații restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data achiziționării EEE;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația informatică;

– este posesor al unui/unei buletin/cărți de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program;

– se obligă să predea, în momentul achiziționării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeași categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare, categoria aparate de aer condiționat/aparate de aer condiționat portabile, categoria mașini de spălat vase, categoria mașini de spălat rufe, categoria uscătoare de rufe, categoria aspiratoare și categoria televizoare;

– își dă acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informațiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații şi statistici.

Prin excepție, se pot achiziționa mașini de spălat vase cu eficiență energetică cel puțin A++, precum și uscătoare de rufe cu eficiența energetică cel puțin A++ în schimbul predării nu doar a unei mașini de spălat sau uscător, ci a oricăruia dintre echipamentele electrice şi electronice de uz casnic prevăzute anterior

Înscrierea în Program

După publicarea listei cuprinzând comercianții validați, înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicația informatică de pe site-ul AFM, prin introducerea următoarelor informații:

a) datele de identificare (nume, prenume şi adresa de domiciliu a solicitantului, CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;

b) adresa de e-mail şi număr de telefon mobil valide;

c) declarația pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii;

d) acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informațiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situații şi statistici;

e)tipul de EEE care se achiziționează, precum şi declarația pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, potrivit art. 15, în momentul achiziționării.

(2) Înscrierea solicitanților se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicația informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens, un număr unic al înscrierii și codul/codurile voucherului/voucherelor, după caz. După finalizarea înscrierii, codurile voucherelor vor putea fi vizualizate de către solicitant introducând CNP și vor putea fi utilizate doar după aprobarea solicitantului de către Autoritate.

Aprobarea finanțării

(1) După finalizarea înscrierii solicitanților  în aplicația informatică AFM centralizează listele cu aceștia, le avizează prin intermediul Comitetului director şi le aprobă prin intermediul Comitetului de avizare.

(3) Lista solicitanților aprobați se afișează pe pagina de internet a AFM şi conține numele şi prenumele persoanelor fizice, localitatea şi județul, numărul unic al înscrierii, categoriile de EEE-uri aprobate şi sumele aferente.

Obținerea voucherului

(1)Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziționarea unui EEE eligibil, în schimbul predării unui EEE uzat echivalent.

(2) Persoana fizică poate achiziționa mai multe EEE-uri în schimbul predării unui număr echivalent de EEE uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.

(3) Valoarea voucherului se scade de către comerciantul validat în factură din prețul de comercializare cu TVA, al EEE-ului, denumit în continuare preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii.

(4) Voucherul este un cod generat aleatoriu de aplicație, cu următoarele atribute:

– un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu în aplicație;

– data emiterii şi data expirării;

– date de identificare beneficiar (nume, prenume, CNP);

– categoria pentru care se aplică;

– valoarea.

(5)Voucherul este valabil 15 zile de la data publicării listei solicitanților aprobați, perioadă în care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancțiunea pierderii dreptului de utilizare.

Articole asemanatoare