joi, ianuarie 28, 2021
-1.2 C
Craiova

Proiect – Completarea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii

Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care persoanele nu sunt încă la pensie, dar doresc să-și completeze stagiul de cotizare cu până la 6 ani, pot încheia contracte cu casele de pensii pentru a achita aceste contribuții în anumite condiții.

Astfel de legi au mai fost adoptate și în anii precedenți, iar perioada maximă de cotizare era de 5 ani.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.

Proiectul de act normativ are în vedere persoanele care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare:

  • în sistemul public de pensii
  • într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia,
  • în țară,
  • în statele membre UE,
  • în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare

Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele care urmează să se pensioneze în perioada septembrie 2020-septembrie 2021, de exemplu, vârsta standard de pensionare este de:

  • 61 de ani și 5 luni (până în noiembrie 2020), respectiv 61 de ani și 6, 7 sau 8 luni, până în septembrie 2021), pentru femei,
  • 65  de ani împliniți la data depunerii cererii de pensionare pentru limită de vârstă, pentru bărbați.

Termen limită și condiții cumulative

Până la data de 1 septembrie 2021, solicitantul poate încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială, de la caz la caz.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliu sau reşedinţă.

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprins între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.

Suma minimă de plată – 40.176 lei

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, salariul de bază minim brut pe ţară este de 2.230 lei, iar contribuția minimă lunară la pensie este de 25% din acest salariu, respectiv 558 lei. 

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, până la data de 1 septembrie 2021.

Astfel, suma minimă totală aferentă stagiului de cotizare de 6 ani este de 40.176 lei (72 de luni x  558 lei), respectiv 3.348 lei lunar, timp de 12  luni, până în septembrie 2021, dacă legea va fi adoptată în septembrie 2020.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Perioadele pentru care persoanele achită contribuţia de asigurări sociale, se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.

Venitul lunar asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale se utilizează la determinarea punctajului lunar potrivit legii, și implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat  la câştigul salarial mediu brut din luna încheierii contractului de asigurare socială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Ultimele stiri

Horoscop, 28 ianuarie 2021. Ce îți rezervă astrele

  Berbec Prietenii sunt familia pe care o alegeţi şi se pare că aţi ales foarte bine, căci astăzi o persoană...

Mai multe articole din aceeasi categorie