Restricții de circulație în interiorul localităților și la frontieră

Actul normativ adoptat aseară de Guvern privind prelungirea stării de alertă prevede o serie de restricții de circulație ale cetățenilor, în localități și la intrarea în țară:

1. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

2. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în  transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;

i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant mmaritim şi fluvial;

l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.

Puncte de frontieră parțial sau total închise

Conform actului normnativ adoptat de Guvern, se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

1. La frontiera româno-ungară:

a) Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);

b) Carei, judeţul Satu Mare;

2. La frontiera româno-bulgară:

a) Lipniţa, judeţul Constanţa;

b) Dobromir, judeţul Constanţa;

c) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);

3. La frontiera româno-ucraineană:

a) Isaccea, judeţul Tulcea (cu excepția traficului de marfă);

4. La frontiera României cu Republica Moldova:

a) Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;

b) Oancea, judeţul Galaţi;

5. La frontiera româno-sârbă:

a) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;

b) Naidăş, judeţul Caraş-Severin;

c) Vălcani, judeţul Timiş;

d) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă);

e) Lunga, judeţul Timiş;

f) Foeni, judeţul Timiş.

Articole asemanatoare