Scutiri temporare sau reduceri de taxe pentru firmele din HoReCa

În Monitorul Ofocial a fost publicată ieri Ordonanța de urgenţă privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Actul normativ a fost adoptat în ședința de Guvern de joi seară și prevede o serie de facilități și scutiri temporare sau reduceri de taxe pentru firmele care activează în domeniul hotelier, restaurante sau cafenele (HoReCa).

De asemenea, au fost introduse scutiri la plata TVA pentru anumite mărfuri, reduceri la plata impozitelor pentru firmele care le achită până la termenele prevăzute de lege. În plus, au fost reformulate anumite prevederi din Ordonanța  48/2020, referitoare la suspendarea executărilor silite.

Scutiri la plata impozitului specific

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 zile calendaristice care începe cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Prin derogare de la prevederile Legii nr.170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. În aceste condiții, firmele care se încadrează în termen nu vor avea de achitat dobânzi și penalități pentru întârziere la plată.

Impozitul specific trebuie achitat de persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 5510 –  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare ,
 • 5520 –  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530 –  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere ,
 • 5590 –  Alte servicii de cazare ,
 • 5610-  Restaurante ,
 • 5621 –  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente ,
 • 5629 –  Alte servicii de alimentaţie,
 • 5630 –  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor .

Pentru aplicarea scutirilor, firmele HoReCa și altele care au de achitat impozit specific trebuie să recalculeze impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 zile calendaristice și numărul de 90 zile calendaristice.

Pentru recalcularea impozitului specific anual, contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, din cauza stării de urgență.

În acest caz, este vorba de contribuabili care:

a) întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

b) nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Scutiri la plata TVA

Conform actului normativ publicat ieri in Monitorul Oficial, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă.

Este vorba de măștile și ventilatoarele necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020.

Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, cel târziu la momentul livrării.

De asemenea, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile și achizițiile intracomunitarede măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă. Este vorba importurile și achizițiile intracomunitare efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020.

Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

Reduceri de impozite

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial sau plata anticipată trimestrială până la termenele scadente beneficiază de o bonificație (reducere) de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial sau plății anticipate trimestriale.

Termenele scadente sunt 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III,

Executări silite suspendate în anumite condiții

În Ordonanța 48 din 16 aprilie2020, Guvernul stabilise suspendarea executărilor silite în anumite condiții, dar acum, Executivul a revenit și a reformulat prevederile respective, considerate ambigui și incomplete de către mediul de afaceri și de către juriștii UE.

În noua variantă, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare. Excepție fac executările silite care se aplică pentru recuperarea:

 • creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală;
 • ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene sau a furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul  legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

De asemenea se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație a creanțelor bugetare.

Excepție fac executările silite care se aplică pentru recuperarea:

 • creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni,
 • ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

Reduceri la taxa pentru plajă

Actul normativ adoptat ieri de Guvern mai prevede că titularii contractelor de închiriere a plajelor vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de:

 • scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată,
 • diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două transe.

Diferența, rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020, se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.

Articole asemanatoare