luni, ianuarie 24, 2022
-3.6 C
Craiova

Sprijin de până la 800.000 euro pentru IMM-urile din turism

Guvernul are pe agenda de lucru a șefinșei de azi o ordonanță de urgență pentru acordarea de sprijin financiar pentru IMM-urile din  domeniului turismului grav afectate economic de pandenie.

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi (fonduri nerambursabilese) și se va ridica până la echivalentul în lei a 800.000 de euro fiecare dintre pentru firmele eligibile.

Se estimează că de acest sprijin vor beneficia peste 73.000 de companii, dintre care peste 15.000 structuri de cazare, peste 52.500 structuri de alimentație și aproape 5.500 agenții de turism.

În actul normativ se arată că turismul este un sector important al economiei naționale. Conform unui studiu realizat de către asociațiile patronale din turism, pe baza situațiilor financiare depuse la ANAF pentru anul 2019, se estimează că impactul industriei turistice (HORECA) la formarea PIB este de 5,07% (3,42% impact mfinanciar direct – valoare adăugată; 0,91% impact social – salarii angajați și aport consum; 0,74% mimpact financiar indirect – furnizori și investiții.

Potrivit  datelor statistice oficiale, furnizate de Institutul Național de Statistică, numărul total de înnoptări (români și străini) în structurile de primire turistică a scăzut la jumătate în perioada  ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, iar înnoptările turiștilor străini au scăzut cu aproximativ 80%. Scăderea circulației turistice a avut repercusiuni și asupra volumului de activitate, respectiv asupra cifrei de afaceri.

Scăderi ale cifrei de afaceri de până la 60%

Datele ANAF privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, arată că:

– În privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);

– În privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);

– În privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei mijlocii (62,8%) și de cei mici (51,6%).

Totodată, operatori economici din turism angajează un număr mare din forța de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate (4,2% din numărul de salariați, decembrie m2019, conform datelor INS), astfel încât nevoia de sprijin a acestora prin ajutoare de stat este o cerinţă reală cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale României.

Schemă de ajutor pentru salvarea de la faliment

Schema de ajutor se adresează întreprinderilor din industria ospitalității (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020.

Prezenta schema de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea acestui sector prin:

a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia. Intrarea acestora în faliment ar genera un efect de domino economic ce ar avea grave implicații economice la nivel național;

b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6 luni.

Valoarea ajutorului

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/întreprindere este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.

Întreprinderi beneficiare

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat.

Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor:

– CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate,

– CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație,

– CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Întreprinderile beneficiare trebuie să nu fi fost întreprinderi în dificultate, dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

Prin derogare de la aceste prevederi, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici  care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului, operatorii economici care au primit ajutor de salvare să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare trebuie să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.

Condiții obligatorii

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

a) Nu au mai primit un alt ajutor, sau dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

b) Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Fondurile se derulează prim Ministerul Economiei

Sumele aferente schemei de ajutor de stat vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și/sau fonduri externe nerambursabile.

Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Sumele provenite din această schemă de ajutor de stat și încasate de către beneficiari nu pot face obiectul popririlor și executărilor silite. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzută de prezenta ordonanță au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului, dacă prin lege nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale.

Pași de urmat pentru obținerea sprijinului financiar

Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

a) înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;

b) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în bazaCadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;

c) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul ca firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019;

d) depunerea situațiilor financiare anuale;

e) depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;

f) depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;

g) depunerea certificatului de atestare fiscală;

h) depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020

Ajutorul de stat se recuperează în integralitate și în situațiile în care se constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) nu au respectat obligația menținerii activității;

b) au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat;

c) dacă nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare.

Ultimele stiri

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa le-a scris părinților o scrisoare

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa le-a scris părinților și le-a cerut iertare pentru tot, anunță stiripesurse.ro. Avocatul...

Mai multe articole din aceeasi categorie