joi, ianuarie 27, 2022
-2.3 C
Craiova

Sprjinul de 800.000 euro pentru firme din turism, în vigoare

Virgil Popescu, fost ministru al Economiei și actual deținător al portofoliului de la Energie, a anunțat că a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID  – 19.

Programul de ajutor de stat se va derula până la data de 30 iunie 2021, iar valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordată unui beneficiar este de 800.000 de euro/întreprindere.

Numărul estimat de beneficiari este de peste 73.000. Totodată, ministrul a precizat că, prin actul normativ menționat, firmele din domeniu sunt scutite de plata impozitul specific în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021.

Întreprinderi beneficiare

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat.

Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor:

– CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate,

– CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație,

– CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Întreprinderile beneficiare trebuie să nu fi fost întreprinderi în dificultate, dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

Prin derogare de la aceste prevederi, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici  care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului, operatorii economici care au primit ajutor de salvare să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare trebuie să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.

Condiții obligatorii

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

a) Nu au mai primit un alt ajutor, sau dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

b) Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Fondurile se derulează prim Ministerul Economiei

Sumele aferente schemei de ajutor de stat vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și/sau fonduri externe nerambursabile.

Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Sumele provenite din această schemă de ajutor de stat și încasate de către beneficiari nu pot face obiectul popririlor și executărilor silite. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzută de prezenta ordonanță au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului, dacă prin lege nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale.

Obținerea sprijinului financiar

Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

a) înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;

b) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;

c) depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul ca firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019;

d) depunerea situațiilor financiare anuale;

e) depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;

f) depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;

g) depunerea certificatului de atestare fiscală;

h) depunerea declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020

Ajutorul de stat se recuperează în integralitate și în situațiile în care se constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) nu au respectat obligația menținerii activității;

b) au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat;

c) dacă nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare.

Ultimele stiri

VIDEO. Liderul Sindicatului „Aluministul” explică situația de la ALRO Slatina

Constantin Popescu, liderul Sindicatului „Aluministul” din ALRO Slatina a explicat, în cadrul emisiunii „Rațional”, ce se întâmplă la ALRO. https://www.youtube.com/watch?v=U6GOcORynUY

Mai multe articole din aceeasi categorie