joi, ianuarie 27, 2022
-2.3 C
Craiova

UE avertizează România în privința spălării banilor

Comisia Europeană îndeamnă România să transpună în mod corect cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. În caz contrar există riscul declanșării procedurii de infringement, prin care România poate fi penalizată cu sute de mii de euro pe zi din cauza neadaptării legislației naționale la cea din UE.

Comisia a trimis în acest sens scrisori de punere în întârziere și Germaniei, și Portugaliei, din cauza transpunerii incorecte a directivei menționate, în condițiile în care termenul de transpunere a expirat în 27 iunie 2017. În urma unei evaluări a măsurilor de transpunere notificate de aceste state membre, Comisia a concluzionat că mai multe dispoziții din directivă nu au fost transpuse corect în legislația națională.

Lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului este esențială pentru asigurarea stabilității și securității financiare în Europa. Pentru a intensifica aceste eforturi, Comisia a publicat încă din mai 2020 un plan de acțiune în șase puncte, cu scopul de a consolida combaterea de către UE a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Cei șase piloni sunt:

  1. Aplicarea efectivă a normelor UE: Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a normelor UE de către statele membre pentru a se asigura că normele naționale respectă cele mai înalte standarde posibile.
  2. Un cadru unic de reglementare al UE: deși normele actuale ale UE au o aplicare extinsă și sunt eficace, statele membre tind să le aplice în moduri foarte diferite. Prin urmare, interpretările divergente ale normelor conduc la apariția unor lacune în sistemul legislativ, care pot fi exploatate de infractori.
  3. O supraveghere la nivelul UE: în prezent, este la latitudinea fiecărui stat membru să supravegheze în mod individual normele UE în acest domeniu, ceea ce poate duce la apariția unor lacune în ceea ce privește modul în care sunt supravegheate normele. În primul trimestru al acestui an, Comisia va propune înființarea unei autorități de supraveghere la nivelul UE.
  4. Un mecanism de coordonare și de sprijin pentru unitățile de informații financiare din statele membre: unitățile de informații financiare din statele membre joacă un rol esențial în identificarea tranzacțiilor și a activităților care ar putea fi legate de activități infracț În primul trimestru al al acestui an, Comisia va propune instituirea unui mecanism al UE care să contribuie la o mai bună coordonare și sprijinire a activității acestor organisme.
  5. Aplicarea dispozițiilor de drept penal și a schimbului de informații stabilite la nivelul UE: cooperarea judiciară și polițienească, pe baza instrumentelor și a acordurilor instituționale ale UE, este esențială pentru a asigura schimbul adecvat de informaț Sectorul privat poate juca și el un rol în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
  6. Rolul UE la nivel mondial: UE este implicată activ în cadrul Grupului de Acțiune Financiară Internațională și pe scena mondială în elaborarea de standarde internaționale în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor

În temeiul Directivei privind combaterea spălării banilor , Comisia are obligația legală de a identifica țările terțe cu un grad ridicat de risc ale căror sisteme de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice.

Țări care au fost înscrise pe listă sunt: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodgia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama și Zimbabwe.

Țările care au fost retrase de pe listă sunt : Bosnia-Herțegovina, Etiopia, Guyana, Republica Democrată Populară Laos, Sri Lanka și Tunisia.

Spălarea de bani continuă

Cu toate acestea, în ultima perioadă, scandalurile legate de spălarea banilor au evidențiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie să fie puse în aplicare și respectarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a combate criminalitatea și a asigura protecția sistemului nostru financiar.

În acest sens, Comisia a decis că statele membre în cauză trebuie să abordeze aspecte fundamentale ale cadrului de combatere a spălării banilor, cum ar fi schimbul adecvat de informații cu unitățile de informații financiare (FIU), cerințele de precauție privind clientela și cooperarea adecvată între FIU-uri, sau transparența registrelor centrale ale beneficiarilor reali.

Germania, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde în mod satisfăcător argumentelor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat, după care vor veni sancțiunile.

 

Ultimele stiri

VIDEO. Liderul Sindicatului „Aluministul” explică situația de la ALRO Slatina

Constantin Popescu, liderul Sindicatului „Aluministul” din ALRO Slatina a explicat, în cadrul emisiunii „Rațional”, ce se întâmplă la ALRO. https://www.youtube.com/watch?v=U6GOcORynUY

Mai multe articole din aceeasi categorie