joi, ianuarie 28, 2021
-0.3 C
Craiova

Un procent uriaș din veniturile populației se duce pe consum

Cea mai recentă statistică prezentată de Instititutul Național de Statistică arată că, în ultima parte a anului trecut, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au fost de 5.302 lei şi 2068 lei pe persoană. Cheltuielile totale au fost, în medie, de 4.444 lei lunar pe o gospodărie și 1733 lei pe persoană şi au reprezentat 83,8% din nivelul veniturilor totale.

După cheltuielile cu alimente și cele pentru locuință (electricitate, gaze combustibili și apă), , pe locul trei se situează cele pentru alcool și țigări (peste 8% din venituri), iar pe ultimul loc, cheltuielile pentru educație (0,2% din venituri).

Structura veniturilor populației a fost următoarea:

– veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.961 lei lunar pe gospodărie (1.934 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 341 lei lunar pe gospodărie (133 lei pe persoană).

– salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,9% din veniturile totale ale gospodăriilor).

Venituri totale medii lunare pe persoană în mediul urban au fost de 2508,89 lei, iar în mediul rural, de 1551,56 lei.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din:

  • prestaţii sociale (18,9%),
  • activităţi neagricole independente (2,1%),
  • agricultură (1,9%),
  • proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%),
  • în natură (6,4%), în principal din contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,3%).

Cheltuielile totale ale populației

Cheltuielile totale medii lunare pe persoană în mediul urban au fost de 2.074,62 lei, iar în mediul rural, de 1.333,55 lei.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Este de remarcat faptul că o pondere foarte mică (doar 0,7%) o dețin cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc.

Structura cheltuielilor populației, în ordinea procentului din totalul veniturilor este următoarea:

Produse agroalimentare și băuturi nealcoolice – 33,5%

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili – 14,6%

Băuturi alcoolice, tutun – 8,6%

Îmbrăcăminte și încălțăminte – 7,4%

Transport – 6,7%

Mobilier, dotarea și întreținerea locuinței – 6,4%

Sănătate – 6,0%

Informații și comunicații – 5,9%

Îngrijire personală, protecție socială și diverse produse și servicii – 5,2%

 Recreere, sport și cultură – 3,8%

 Hoteluri, cafenele și restaurante – 1,0%

 Asigurări și servicii financiare – 0,7%

 Educație – 0,2%.

Ultimele stiri

Horoscop, 28 ianuarie 2021. Ce îți rezervă astrele

  Berbec Prietenii sunt familia pe care o alegeţi şi se pare că aţi ales foarte bine, căci astăzi o persoană...

Mai multe articole din aceeasi categorie