Voucher de 300 de lei pentru copiii legitimați la cluburi sportive

Ordonanța de urgență nr. 157/ 2020, adoptată recent, prevede acordarea unui ajutor financiar în anul 2020, sub formă de vouchere pe suport hârtie, în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru copiii care se înscriu la un club sportiv, în scopul practicării sportului de performanță.

Pentru ca prevederile acestei ordonanțe să poată fi puse în aplicare, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a elaborat și publicat Norme metodologice pentru acordarea acestui sprijin financiar în valoare de 300 de lei, iar cei interesați pot deja depune din această săptămână cereri pentru a obține voucherele.

Finanțarea se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MTS. Distribuirea voucherelor achiziționate de către  MTS se va face de către direcțiile județene pentru sport și tineret,  respectiv de către Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, prin cluburile sportive la care sunt legitimați beneficiarii.

Beneficiarii

Beneficiarii de voucher sunt copiii născuți în perioada 1.01.2005- 31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv deținător de certificat de identitate sportivă, în vederea practicării sportului de performanță.

Beneficiarii eligibili pentru a primi voucherul în valoare de 300 lei trebuie să solicite acordarea acestuia clubului sportiv la care s-au legitimat, începând cu această săptămână până la data de 30 noiembrie 2020 inclusiv.

Documentele necesare

Solicitarea acordării voucherului se face pe baza unei cereri- tip, însoțită de:

1. certificat de naștere (original și copie);

2. act de identitate părinte/reprezentant legal (original și copie);

3. legitimație sportivă (original și copie);

4. declarație-tip privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal.

Cererea de solicitare a acordării voucherului și declarația pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul legal/tutorele copilului și se depun în vederea centralizării la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

Activitatea de acordare a voucherului pentru copii se va implementa de către cluburile sportive la care copiii sunt legitimați.

Ajutorul financiar sub formă de voucher este neimpozabil și nu se urmărește silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acest titlu. De asemenea, ajutorul financiar sub formă de voucher nu se ia în calcul la stabilirea unor obligații legale de întreținere și nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistență socială sau alte prestații sociale, bazate pe verificarea veniturilor.

Articole asemanatoare